black-and-white-photos-of-toddlers-1596882

Rádi vzpomínáte a chcete své vzpomínky předávat dál?

Nabízíme reminiscenci - bezplatnou sociálně aktivizační službu pro Vás a Vaše blízké. 

Individuální vzpomínání

  • 8-10 setkání s naší pracovnicí u Vás doma nebo jiném Vámi preferovaném místě.
  • Rodina a osoby blízké jsou vítány.
  • Spolu budeme prohlížet fotografie, dobové dokumenty, filmy či různé předměty a přitom budeme vzpomínat, jak se dříve žilo, na Vaše dětství, školu, práci či koníčky.
  • Ze vzpomínek vytvoříme koláž, knihu života, vzpomínkovou krabici, kde budou vybavené vzpomínky k dispozici pro Vás i Vaše blízké.

Skupinové vzpomínání

  • 6-8 setkání s naší pracovnicí a dalšími účastníky a účastnicemi, např. v komunitním centru či jiné organizaci.
  • Společně budeme vzpomínat na zážitky z osobního života, na události spojené s Vaším bydlištěm, školou, prací či dějinnými událostmi.
  • Ze vzpomínek společně vytvoříme výtvarná díla, koláže, audionahrávky či divadelní představení. Reminiscenční výstup může být zakončen veřejnou prezentací.

Reminiscence je moderní metoda sociální práce používaná dnes zvláště při práci se staršími lidmi a jejich okolím, individuálně či ve skupině.

Reminiscence staví na vybavování a sdílení vzpomínek, se kterými pak kreativními způsoby pracuje. Každý člověk uchovává obrovské množství vzpomínek, zkušeností, informací, které v ideálním případě může předat dál. Ale i on sám spolu s reminiscenční asistentkou či blízkým člověkem může svoje vzpomínky využít právě ke zlepšení svého psychického stavu, ke zhodnocení a ocenění svého života, k upevnění vlastní integrity, hodnoty a důstojnosti nebo k posílení komunikace s okolím.

Pokud se chcete dozvědět víc, kontaktujte nás.

telefon Alena: 739 244 668 | telefon Eva: 734 691 617 | e-mail: reminiscence@scps.diakonie.cz

Leták služby k vytisknutí:reminiscence21  Leták - reminiscence

Naše projekty: