black-and-white-photos-of-toddlers-1596882

Rádi vzpomínáte a chcete své vzpomínky předávat dál?

Nabízíme reminiscenci - bezplatnou sociálně aktivizační službu pro Vás a Vaše blízké. 

Individuální vzpomínání

  • 5–6 setkání s naší pracovnicí u Vás doma.
  • Rodina a osoby blízké jsou vítány.
  • Spolu budeme prohlížet fotografie, dobové dokumenty, filmy či různé předměty a přitom budeme vzpomínat, jak se dříve žilo, na Vaše vztahy, práci či koníčky.
  • Ze vzpomínek vytvoříme koláž, knihu života, vzpomínkovou krabici, kde budou vybavené vzpomínky k dispozici pro Vás i Vaše blízké.

Skupinové vzpomínání

  • Pravidelné setkávání s naší pracovnicí a dalšími účastníky a účastnicemi, např. v komunitním centru.
  • Společně budeme vzpomínat na zážitky z osobního života, na události spojené s Vaším bydlištěm, prací či dějinnými událostmi.
  • Ze vzpomínek společně vytvoříme výtvarná díla, audionahrávky či divadelní představení, které představíme např. dětem v místní škole či lidem z okolí.

Reminiscence je moderní metoda sociální práce používaná dnes zvláště při práci se staršími lidmi a jejich okolím, individuálně či ve skupině.

Reminiscence staví na vybavování a sdílení vzpomínek, se kterými pak kreativními způsoby pracuje. Každý člověk uchovává obrovské množství vzpomínek, zkušeností, informací, které v ideálním případě může předat dál. Ale i on sám spolu s reminiscenční asistentkou či blízkým člověkem může svoje vzpomínky využít právě ke zlepšení svého psychického stavu, ke zhodnocení a ocenění svého života, k upevnění vlastní integrity, hodnoty a důstojnosti nebo k posílení komunikace s okolím.

Pokud se chcete dozvědět víc, kontaktujte nás.

telefon Alena: 739 244 668 | telefon Eva: 734 691 617 | e-mail: reminiscence@scps.diakonie.cz

Leták služby k vytisknutí:reminiscence21  Leták - reminiscence

Naše projekty: