Finanční podpora z Výboru dobré vůle (dále VDV) nám umožnila zakoupit druhé brýle na virtuální realitu a další potřebné vybavení.

V našem středisku již druhým rokem používáme brýle při reminiscenci, práci se vzpomínkami. V určité fázi setkávání, kdy již klienta či klientku trochu známe, používáme virtuální brýle k rozšíření vzpomínání. V aplikaci Wander může navštívit místa, která zná ze svého dětství a mládí nebo se může podívat do míst, kam se vždy chtěl*a podívat, ale nebylo to možné. Pobyt ve virtuální realitě oživuje vzpomínky, vybavují se zasuté detaily, které se při běžném vzpomínání jen za pomoci fotografií a jiných běžných spouštěčů vzpomínek (filmů, hudby, dobových dokumentů) neukáží. Klientka či klient je s námi propojen*a skrze tablet, na kterém reminiscenční asistentka vidí to, čím klient či klientka ve virtuální realitě prochází. V rámci vzájemné komunikace se asistentka doptává na detaily vzpomínek a poskytuje emocionální podporu, pokud je potřeba. Asistentka je i do jisté míry schopna klienta či klientku navigovat a pohyb v brýlích ovládat.

VR3

Díky druhým brýlím od VDV můžeme pracovat se dvěma lidmi současně (ve středisku pracují dvě reminiscenční asistentky), případně můžeme jedny brýle desinfikovat a pracovat s druhým setem, pokud to vyžadují proticovidová opatření. Takto jsme během roku pracovali s jednotlivými klienty a klientkami, hlavně s lidmi v zařízeních pro seniory, kteří byli díky covidovým opatřením více izolováni od okolního světa i svých blízkých v době omezených návštěv.

Druhé brýle od VDV nám také umožnily vytvořit a realizovat nový kurz – Virtuální realita pro seniorky a seniory. Jedná se o cyklus čtyř setkání, kde se čtyři účastníci či účastnice postupně učí ovládat brýle na virtuální realitu od jednoduchých aplikací (First Steps, Nature Trecks, Ocean Rift) až po složitější interaktivní aplikace (Wander, Mission: ISS,  Beat Saber). Kurz sleduje i další cíle – klienti a klientky pracují ve dvojicích, komunikují spolu, sdílejí vzpomínky spolu i s asistentkou a navazují vztahy. Jako velmi pozitivní hodnotí absolventi a absolventky kurzů i to, že poznali*y nové technologie, mají nová témata, o kterých mohou mluvit se známými či mladšími generacemi. V minulém roce proběhl jeden pilotní kurz v našem středisku a dva kurzy v Klubu seniorů Na louži.

 

VR1

vdv