Informace o zpracování osobních údajů 

Vážená klientko, vážený kliente, 

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat? 

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Diakonie ČCE – SCPS, SAS Lifetool, IČ: 48136093 se sídlem Čajkovského 1640/8, Praha 3, 13000 4 (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 222 968 754 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese scps@diakonie.cz. 

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Ne, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není povinen takto učinit. Osobou, která zodpovídá za dodržování povinností dle GDPR, je ředitel Diakonie ČCE- SCPS, pan David Michal. Kontaktovat jej můžete poštou na adrese Diakonie ČCE – SCPS, Čajkovského 1640/8, Praha 3, 13000, telefonicky na čísle 731 527 833 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese david.michal@scps.diakonie.cz. 

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, tedy organizováním a plánováním poskytování sociálních služeb, poradenstvím a provozem půjčovny speciálních pomůcek, organizováním a realizací zájmových / vzdělávacích / volnočasových aktivit apod. Dále budou Vaše osobní údaje využity k plnění dalších povinností SAS Lifetool jako poskytovatele sociálních služeb ve vztahu k inspekci sociálních služeb a dalším orgánům státní správy. Vaše osobní údaje tedy musíme zpracovávat, abychom mohli vést příslušné evidence a statistiky. 

Pokud jste s tím vyjádřil/a souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovány také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o činnostech SAS Lifetool. Souhlas se zpracováním k tomuto účelu můžete kdykoli odvolat a nebude to pro Vás mít žádné negativní důsledky.  

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat? 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním našich povinností jako poskytovatele sociálních služeb na základě zákonné povinnosti a na základě smlouvy s Vámi pro účely jejího plnění. 

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem? 

Ano, zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb je zákonným a smluvním požadavkem. V odůvodněných případech však mohou být naše sociální služby poskytnuty anonymně, což znamená, že nám své osobní údaje nemusíte uvést. Nicméně zapůjčení speciálních pomůcek je podmíněno uzavřením smlouvy, pro kterou jsou Vaše osobní údaje nezbytné. V případě, že budete trvat na neposkytnutí osobních údajů, přicházíte o možnost pomůcku si zapůjčit.   

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům? 

Ne, Diakonie ČCE – SCPS, SAS Lifetool nebude předávat Vaše osobní údaje jiným správcům. 

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii? 

Ne, Diakonie ČCE – SCPS, SAS Lifetool nebude předávat Vaše osobní údaje osobám mimo Evropskou unii. 

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování sociálních služeb. V mnoha případech je ale povinností poskytovatele sociálních služeb uchovávat Vaše osobní údaje i po ukončení spolupráce. Doba uložení je stanovená příslušnými právními předpisy 

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat přístup k těmto údajům. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Požadovat můžete rovněž uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete vznést námitku nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat. 

Jak svá práva týkající se zpracování osobních údajů můžete uplatnit?  

Formulář „Žádost o uplatnění práv“, naleznete v kanceláři ředitele SCPS, pana Davida Michala, nebo na webových stránkách Diakonie ČCE – SCPS. Tuto žádost můžete s ohledem na nutnost ověření Vaší identity podat osobně; písemně s úředně ověřeným podpisem; doručením vyplněného elektronického formuláře prostřednictvím datové schránky nebo emailem, který musí obsahovat zaručený elektronický podpis.  

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění výše zmíněných práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany správce. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.  

Formulář ke stažení: Žádost o uplatnění práv.pdf