jak podat stížnost - informace pro klienty

Návod jak podat stížnost v piktogramech najdete ZDE

Pokud se Vám něco nelíbí, můžete si stěžovat. 

 • Právo na stížnost, připomínku a podnět má každý člověk.

  1. Klient nesmí být v žádném případě za stížnost trestán nebo jiným způsobem znevýhodněn.
  2. Stížnosti, připomínky, podněty, pochvaly se obvykle podávají/ adresují:
  • kterémukoliv pracovníkovi, který je právě ve službě
  • vedoucí/mu služby / řediteli střediska
  • poštou na adresu sídla služby: Fibichova 1586/11, Praha 3, 130 00
  • poštou na adresu ředitelství SCPS: Čajkovského 1640/8, Praha 3, 130 00
  • e-mailem: ve formátu lifetool@scps.diakonie.cz
  • správní radě střediska, dozorčí radě střediska, řediteli, správní radě Diakonie ČCE, dozorčí radě Diakonie ČCE

   

  Forma stížnosti, připomínky, podnětu

  1. Každý může podat stížnost – ústně, písemně, může ji zaslat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky důvěry. Stížnosti, připomínky a podněty mohou být i anonymní.
  2. Každý klient má právo požádat jakoukoli osobu (příbuzného, pracovníka, nezávislého zástupce apod.), aby mu se stížností pomohl. V případě, že klient potřebuje alternativní způsob vyjádření stížnosti, je mu poskytnut návod v alternativní podobě (obrázková, zvuková forma) a má právo si přizvat osobu, která pomůže se zprostředkováním komunikace.

   

  Anonymní stížnosti – schránka důvěry

  1. Anonymní stížnosti se dávají do schránky důvěry, která je umístěna ve vchodu domu, kde sídlí SAS Lifetool. Schránka je zřetelně a viditelně označena.
  2. Každý má právo zůstat v anonymitě, a to i přesto, že mu se stížností pomáhá pracovník.
  3. Schránku důvěry vybírá 1 x 14 dní vedoucí pracovník SAS Lifetool.

   

  Evidence stížností, připomínek a podnětů

  1. Přístup k evidenci má vedoucí Sociálně aktivizační služby Lifetool a jeho přímý nadřízený – ředitel SCPS.

   

  Způsob vyřizování stížností

  1. Stížnosti řeší a závěrečné písemné stanovisko vydávají pracovníci služby, garantem odpovědi je vedoucí služby.
  2. Veškeré stížnosti řeší nezaujatě, snaží se nalézt pravdu, kompromis, usilují o nápravu.
  3. Každý stěžovatel je písemně seznámen s vyřízením své stížnosti do 30-ti dnů. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na webových stránkách služby a na nástěnce v místě služby.

   

  Odvolání

  1. Stěžovatel má právo se proti vyřízení stížnosti odvolat do 15 dnů ode dne doručení vyřízení stížnosti. Odvolání je možné podat ústně i písemně, a to nejčastěji u členů správní rady střediska či u členů dozorčí rady střediska. Ústní podání odvolání je zaznamenáno písemně tím, kdo odvolání přijal
  2. Doba pro odvolací řízení je 30 dní.
  3. Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti, má možnost se obrátit na:

   

  David Michal
  ředitel Diakonie ČCE – SCPS v Praze
  Čajkovského 1640/8
  130 00 Praha 3
  e-mail: david.michal@scps.diakonie.cz

  Správní/Dozorčí rada Diakonie ČCE – SCPS v Praze
  Čajkovského 1640/8
  130 00 Praha 3

  další nezávislé instituce, např.:

   

  • Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno; ochrance.cz; tel 542 542 888; mail. podatelna@ochrance.cz) – řeší stížnosti v oblasti porušování lidských práv

   

  • Český helsinský výbor Český helsinský výbor, z.s., Štefánikova 21 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro), info@helcom.cz