INFORMACE

tipy a Odkazy

Najdete zde tipy na české i zahraniční webové stránky s velkým množstvím aplikací pro tablety (iPad, Android) určených nejen pro děti se speciálními potřebami, seniory a seniorky, ale i odborníky a odbornice (např. z oblasti logopedie, ergoterapie ad.). 

Dále přidáváme kontakty a webové stránky na ostatní organizace, které se zabývají asistivními technologiemi a alternativní komunikací.

Aktuality o dění ve službě doplňujeme články a příběhy z praxe.