Pravidla služby Lifetool

Pravidla služby v AAK najdete ZDE

Vítáme Vás na stránkách Sociálně aktivizační služby Lifetool, která je součástí Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE. 

Ke všem lidem přistupujeme s respektem k různorodosti a jedinečnosti zakládající se nejen na původu, barvě pleti, rase, etnické příslušnosti, národnosti, jazyku, věku, pohlaví, genderové identitě, sexuální orientaci, zdravotním stavu, náboženském vyznání, politickém přesvědčení, manželském a rodinném stavu, sociálně-ekonomickém statusu či jiném postavení.  

 

Náš pracovní tým se ztotožňuje s myšlenkou otevřené a inkluzivní společnosti.  

 

 • O poskytování sociálních služeb a o rady z oblasti alternativní komunikace a asistivní technologie má právo požádat každý člověk, zejména lidé, kteří mají problémy s komunikací, nebo ti, kteří se o tyto lidi starají. 
 • Naše služby jsou poskytovány bezplatně. 
 • Službu kontaktujte na tel. čísle 739 244 858. Ve smluvenou dobu si na Vás pracovník či pracovnice udělá čas. 
 • Na termín dojednané schůzky přijďte prosím včas, můžete s sebou přivést rodiče, blízké osoby, děti, známé, vyučující nebo každého, ke komu máte důvěru a chcete, aby u konzultace byl. 
 • Nemusíte se představovat, služba může být poskytována anonymně. Výjimku tvoří případ, kdy si budete chtít půjčit na vyzkoušení domů nějakou pomůcku, to s Vámi pracovník či pracovnice sepíše smlouvu o výpůjčce. K tomu potřebuje znát Vaše jméno a příjmení, kontakt, adresu a datum narození.
 • S sebou si vezměte všechny své pomůcky, které potřebujete pro to, abyste mohl*a při aktivitě pohodlně strávit vymezený čas (tzn. ortopedické pomůcky, naslouchadla, lupy apod.). 
 • Aby Vám mohla být služba poskytnuta co nejlépe, vypracuje s Vámi pracovník či pracovnice individuální plán (IP) a dohodne s Vámi cíl spolupráce uzavřený ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb (Smlouva). Vyplněné formuláře (IP a Smlouvu) společně podepíšete. Poté obdržíte kopie těchto dokumentů. Pracovník či pracovnice si při setkání nebo po něm dělá zápisy, abyste mohli příští schůzku plynule navázat na to, kde jste skončili. Můžete personál kdykoliv požádat, aby Vám ukázal, jaké o Vás vede záznamy. Personál je vázán mlčenlivostí. 
 • Ptejte se na všechno, co Vás zajímá, čemu nerozumíte.
 • V případě, že nestihnete všechno probrat a zkusit si, domluvte si termín další schůzky.
 • Pokud se nemůžete do SASL dostavit sami, domluvte si telefonicky návštěvu personálu u Vás doma. 
 • V prostorách služby dodržujte laskavě pravidla slušného chování. V opačném případě Vás náš personál může z prostor služby vykázat a aktivizační službu Vám neposkytnout. V prostorách SASL je zakázáno křičet, rozbíjet věci, kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky. 
 • Zakázáno je rovněž jakékoli násilí verbální či fyzické, sexuální obtěžování či diskriminace na základě původu, barvy pleti, rasy, etnické příslušnosti, národnosti, jazyka, věku, pohlaví, genderové identity, sexuální orientace, zdravotního stavu, náboženského vyznání, politického přesvědčení, manželského a rodinného stavu, sociálně-ekonomického statusu či jiného postavení. 
 • Během konzultace si prosím vypněte nebo ztište svůj telefon.  
 • Konzumace přineseného jídla a pití je možná, ale ne u počítačů, tabletů a dalších pomůcek. Máme vyhrazené prostory, kde se můžete najíst.
 • Personál Vás bude informovat o všem, co se v SASL děje. Řiďte se pokyny, a to zejména v nouzových a havarijních situacích (personál Vás bude navigovat, kam máte jít, kde je nouzový východ apod.). 
 • Když budete s něčím nespokojeni, dejte nám to vědět – řekněte to komukoliv z personálu, napište email na lifetool@scps.diakonie.cz nebo napište na adresu Sociálně aktivizační služba Lifetool, Fibichova 1586/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Zprávu můžete vhodit také anonymně do schránky důvěry, která je umístěna ve vchodu do služby Lifetool na adrese Fibichova 1586/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov.   
 • Pokud byste chtěli Vaši nespokojenost řešit jako stížnost, postupujte laskavě dle dokumentu “Informace pro klienty * klientky - Jak podat stížnost”.
 • Budeme rádi, když nám na konci naší spolupráce vyplníte anonymní dotazník zpětné vazby, jak jste byli s poskytnutou službou spokojení. Dotazník je pro klienty*ky i pro další osoby (z rodiny, osoby blízké nebo z jiných organizací). Najdete ho na našich webových stránkách na adrese www.lifetool.cz nebo jej dostanete od personálu.   
 • Z prostor SASL můžete kdykoliv odejít. Za děti odpovídají jejich rodiče.
 • Službu můžeme poskytovat jen lidem, kteří o ní mají zájem. Pokud k nám někdo klienta či klientku přivede proti vůli (rodiče, vychovatel*ka apod.), službu nemůžeme poskytnout. Pokud je klientem či klientkou malé dítě, které se u nás napoprvé bojí, nenechte se odradit prvním nezdarem. Je přirozené, že děti v neznámém prostředí občas pláčou. Náš personál s tím počítá a trpělivě počká, až se dítě zklidní. Máme hračky, aby se u nás dětem začalo líbit. Když to nepomůže, personál s Vámi domluví další schůzku a postup spolupráce a dá Vám co nejvíce informací o alternativní komunikaci a asistivní technologii. 
 • V případě, že si půjčíte nějakou pomůcku domů na vyzkoušení, pracovník či pracovnice s Vámi sepíše písemnou smlouvu (Smlouvu o výpůjčce). Jste povinni dodržovat všechna ujednání této smlouvy. 
 • Je možné, že se Vás pracovník či pracovnice zeptá, jestli si Vás může vyfotit a fotku zveřejnit v našich informačních materiálech. V takovém případě dostanete k vyplnění formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů. Nemusíte nicméně souhlasit. Nebojte se říci, když se nebudete chtít fotit. Vaše přání budeme respektovat. V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou legislativou.  
 • Pokud Vám sami nebudeme umět pomoci, dáme Vám kontakty na jiná zařízení, kde se Vaší situací budou zabývat.