Pravidla služby Lifetool

Pravidla služby v AAK najdete ZDE

Pravidla SAS Lifetool 

Vítáme Vás v Sociálně aktivizační službě Lifetool, která je součástí Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE. 

Sociální služby nabízíme všem lidem bez rozdílu náboženského vyznání, přesvědčení, věku, národnosti, pohlaví, sexuální orientace či genderové identity, majetku nebo jiné příslušnosti.  

 1. O poskytování sociálních služeb a o rady z oblasti alternativní komunikace a asistivní technologie má právo požádat každý člověk, zejména lidé, kteří mají problémy s komunikací, nebo ti, kteří se o tyto lidi starají.
 2. Naše služby jsou poskytovány bezplatně.
 3. Službu kontaktujte na tel. čísle 739 244 858. Ve smluvenou dobu si na Vás pracovníci udělají čas.
 4. Na termín dojednané schůzky přijďte prosím včas, můžete s sebou přivést rodiče, blízké osoby, děti, známé, učitele nebo každého, ke komu máte důvěru a chcete, aby u konzultace byl.
 5. Nemusíte se pracovníkům představovat, služba může být poskytována anonymně. Výjimku tvoří případ, kdy si budete chtít půjčit na vyzkoušení domů nějakou pomůcku, to s Vámi pracovníci sepíšou smlouvu o výpůjčce. K tomu potřebují znát Vaše jméno a příjmení, kontakt, adresu a datum narození.
 6. S sebou si vezměte všechny své pomůcky, které potřebujete pro to, abyste mohl/a při aktivitě pohodlně strávit vymezený čas (tzn. ortopedické pomůcky, naslouchadla, lupy apod.).
 7. Aby Vám pracovníci mohli co nejlépe poskytovat sociální služby, vypracují s Vámi individuální plán (IP) a dohodnou s Vámi cíl spolupráce uzavřený ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb (Smlouva). Vyplněné formuláře (IP a Smlouvu) s Vámi pracovník podepíše a dá Vám kopie těchto dokumentů. Pracovník si při setkání nebo po něm dělá zápisy, aby mohl příští schůzku plynule navázat na to, kde jste spolu skončili. Můžete pracovníky kdykoliv požádat, aby Vám ukázali, jaké o Vás vedou záznamy.
 8. Ptejte se pracovníků na všechno, co Vás zajímá, čemu nerozumíte. Pracovník je tu pro Vás.
 9. V případě, že nestihnete všechno probrat a zkusit si, domluvte si s pracovníkem termín další schůzky.
 10. Pokud se nemůžete do SAS Lifetool dostavit sami, domluvte si telefonicky návštěvu pracovníka u Vás doma.
 11. V prostorách služby dodržujte laskavě pravidla slušného chování. V opačném případě Vás pracovníci mohou z prostor služby vykázat a aktivizační službu Vám neposkytnout. V prostorách SAS Lifetool je zakázáno křičet, rozbíjet věci, kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky.
 12. Zakázáno je rovněž jakékoli násilí verbální či fyzické, sexuální obtěžování či diskriminace na základě náboženského vyznání, přesvědčení, věku, národnosti, pohlaví, sexuální orientace či genderové identity, majetku nebo jiné příslušnosti.
 13. Konzumace přineseného jídla a pití je možná, ale ne u počítačů, tabletů a dalších pomůcek. Máme vyhrazené prostory, kde se můžete najíst.
 14. Pracovníci Vás budou informovat o všem, co se v SAS Lifetool děje. Řiďte se jejich pokyny, a to zejména v nouzových a havarijních situacích (pracovníci Vás budou navigovat, kam máte jít, kde je nouzový východ apod.).
 15. Když budete s něčím nespokojeni, dejte nám to vědět – řekněte to kterémukoliv pracovníkovi, napište email na lifetool@scps.diakonie.cz nebo napište na adresu Sociálně aktivizační služba Lifetool, Fibichova 1586/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Zprávu můžete vhodit také anonymně do schránky důvěry, která je umístěna ve vchodu do služby Lifetool na adrese Fibichova 1586/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
 16. Pokud byste chtěli Vaši nespokojenost řešit jako stížnost, postupujte laskavě dle dokumentu “Informace pro klienty - Jak podat stížnost”.
 17. Budeme rádi, když nám na konci naší spolupráce vyplníte anonymní dotazník zpětné vazby, jak jste byli s poskytnutou službou spokojení. Dotazník je pro klienty i pro jejich rodinné příslušníky a najdete ho na našich webových stránkách na adrese www.lifetool.cz nebo jej dostanete od pracovníka.
 18. Z prostor SAS Lifetool můžete kdykoliv odejít. Za děti odpovídají jejich rodiče.
 19. Službu můžeme poskytovat jen lidem, kteří o ní mají zájem. Pokud k nám někdo klienta přivede proti jeho vůli (rodiče, vychovatel apod.) službu nemůžeme poskytnout. Pokud je klientem malé dítě, které se u nás napoprvé bojí, nenechte se odradit prvním nezdarem. Je přirozené, že děti v neznámém prostředí občas pláčou. Naši pracovníci s tím počítají a trpělivě počkají, až se dítě zklidní. Máme hračky, aby se u nás dětem začalo líbit. Když to nepomůže, pracovníci s Vámi domluví další schůzku a postup spolupráce a dají Vám co nejvíce informací o alternativní komunikaci a asistivní technologii.
 20. V případě, že si půjčíte nějakou pomůcku domů na vyzkoušení, pracovníci s Vámi sepíšou písemnou smlouvu (Smlouvu o výpůjčce). Klient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník je povinen dodržovat všechna ujednání této smlouvy.
 21. Je možné, že se Vás pracovník zeptá, jestli si Vás může vyfotit a fotku zveřejnit ve svých informačních materiálech. V takovém případě dostanete k vyplnění formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů. Nemusíte nicméně souhlasit. Nebojte se říci, když se nebudete chtít fotit. Vaše přání budeme respektovat. V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou legislativou.
 22. Pokud Vám sami nebudeme umět pomoci, dáme Vám kontakty na jiná zařízení, kde se Vaší situací budou zabývat.