Pravidla služby Lifetool

Pravidla služby v AAK najdete ZDE.

Vítáme Vás v Sociálně aktivizační službě Lifetool  - umožňující alternativní komunikaci lidem s postižením a seniorům, která je součástí Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE.

Sociální služby nabízíme všem lidem bez rozdílu vyznání, věku, pohlaví, národnosti či jiné příslušnosti.

 1. O služby a radu z oblasti alternativní komunikace a asistivní technologie má právo požádat každý člověk, zejména lidé, kteří mají problémy s komunikací, nebo ti, kteří se o tyto lidi starají.
 2. Naše služby jsou poskytovány bezplatně.
 3. Službu kontaktujte na tel. čísle 776 264 536. Ve smluvenou dobu si na Vás pracovníci udělají čas.
 4. Na termín dojednané schůzky přijďte prosím včas, můžete s sebou přivést rodiče, kamarády, děti, známé, učitele, každého, ke komu máte důvěru a chcete, aby u konzultace byl.
 5. Nemusíte se pracovníkům představovat, služba může být poskytována anonymně. Výjimku tvoří případ, kdy si budete chtít půjčit na vyzkoušení domů nějakou pomůcku, to s Vámi pracovníci sepíšou smlouvu o výpůjčce. K tomu potřebují znát Vaše jméno a příjmení a adresu.
 6. S sebou si vezměte všechny své pomůcky, které potřebujete pro to, abyste mohl/a při aktivitě pohodlně strávit vymezený čas (tzn. ortopedické pomůcky, naslouchadla, lupy apod.).
 7. Aby Vám pracovníci mohli co nejlépe poskytovat sociální služby, vypracují s Vámi individuální plán a dohodnou s Vámi cíl spolupráce. Pracovník si všechno zapíše, aby mohl příští schůzku plynule navázat na to, kde jste spolu skočili. To, co si pracovník zapíše, Vám v kopii předá. Pracovník Vás požádá, abyste mu zápisy z konzultace podepsal/a, v případě, že nechcete zůstat v anonymitě. Můžete pracovníky kdykoliv požádat, aby Vám ukázali, jaké o Vás vedou záznamy.
 8. Ptejte se pracovníků na všechno, co Vás zajímá, čemu nerozumíte. Pracovník je tu pro Vás.
 9. V případě, že nestihnete všechno probrat a zkusit si, domluvte si s pracovníkem termín další schůzky.
 10. Pokud se nemůžete do poradny dostavit sami, domluvte si telefonicky návštěvu pracovníka u Vás doma.
 11. V prostorách služby se chovejte slušně. Pokud se nebudete slušně chovat, pracovníci Vás můžou z prostor služby vykázat a aktivizační službu Vám neposkytnout. V poradně je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky.
 12. Konzumace přineseného jídla a pití je možná, ale ne u počítačů. Máme vyhraněné prostory, kde se můžete najíst.
 13. Pracovníci Vás budou informovat o všem, co se v poradně děje. Řiďte se jejich pokyny, a to zejména v mimořádných a neočekávaných situacích (pracovníci Vás budou navigovat, kam máte jít, kde je nouzový východ apod.)
 14. Když budete s něčím nespokojeni, dejte nám to vědět – řekněte to kterémukoliv pracovníkovi, vyplňte dotazník spokojenosti na našich stránkách, nebo napište na adresu Sociálně aktivizační služba Lifetool, Prokopova 216/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Nebo anonymně do schránky důvěry, která je umístěna u východu ze služby Lifetool na adrese Prokopova 216/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

Každá stížnost je pro nás důležitá, můžeme jimi svoje služby zlepšovat. Žádná přijatá stížnost nemá v žádném případě vliv na náš přístup ke klientovi – nebudeme se s ním hádat, neodmítneme mu poskytnout služby apod.

 1. Pokud si se stížností nebudete vědět rady, můžete poprosit lidi, ke kterým máte důvěru, aby stížnost podali za Vás. Můžete poprosit i pracovníka, aby stížnost za Vás napsal a nepodepisoval ji Vaši jménem.
 2. Na Váš podnět či stížnost písemně odpovíme do 30 dnů, a pokud ji podáte anonymně, bude její písemné vyřízení viset na nástěnce poradny.
 3. Když se Vám nebude vyřízení stížnosti líbit, můžete se proti tomu odvolat u Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 2.
 4. Budeme rádi, když nám vyplníte anonymní dotazník, jak jste byli s poskytnutou službou spokojení. Dotazník je pro klienty i pro jejich rodinné příslušníky a najdete ho na našich webových stránkách na adrese lifetool.cz
 5. Z poradny můžete kdykoliv odejít. Za děti odpovídají jejich rodiče.
 6. Službu můžeme poskytovat jen lidem, kteří o ní mají zájem. Pokud k nám někdo klienta přivede násilím, (rodiče, vychovatel apod.) službu nemůžeme poskytnout. Pokud je klientem malé dítě, které se u nás napoprvé bojí, nenechte se odradit prvním nezdarem. Je přirozené, že děti v neznámém prostředí pláčou. Naši pracovníci s tím počítají a trpělivě počkají, až se Vaše dítě zklidní. Máme spoustu hraček, aby se u nás dětem začalo líbit. Když to nepomůže, pracovníci s Vámi domluví další schůzku a postup spolupráce a dají Vám co nejvíce informací o alternativní komunikaci a asistivní technologii.
 7. V případě, že si půjčíte nějakou pomůcku domů na vyzkoušení, pracovníci s Vámi sepíšou písemnou smlouvu. Klient nebo jeho zákonný zástupce je povinen dodržovat všechna ujednání této smlouvy.
 8. Je možné, že se Vás pracovník zeptá, jestli si Vás může vyfotit a fotku zveřejnit ve svých informačních materiálech. Nemusíte souhlasit. Nebojte se říct, když se nebudete chtít fotit. Vaše přání budeme respektovat.
 9. Pokud Vám sami nebudeme umět pomoc, dáme Vám kontakty na jiná zařízení, kde se Vaším problémem budou zabývat.

Digiklub - kurz ovládání tabletu pro seniory