KDO JSME

Kdo jsme

Služba Lifetool napomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, dětem i dospělým, v rozvoji komunikačních schopností a technik a podporuje tím jejich začlenění do společnosti. K tomu využíváme prostředky alternativní a augmentativní komunikace a elektronických, digitálních a technických komunikačních pomůcek.

Od roku 2009 působíme jako sociální služba. Nejprve jako odborná sociální poradna nyní jako sociálně aktivizační služba. Naše pracovní metody, technologie a "know-how" využíváme ve spolupráci s mateřskou organizací Lifetool Linz v Rakousku.

Naše služby mohou využít

  • děti, dospělí, senioři
  • lidé se zdravotním postižením
  • lidé mentálním postižením
  • lidé s kombinovaným postižením
  • lidé s duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, demence)

Všichni, kteří se v důsledku svého věku, nebo postižení nemají možnost scházet s vrstevníky, komunikovat s nimi běžným způsobem a kteří potřebují pro realizaci volnočasových nebo pracovních aktivit bezpečné prostředí nebo specifické pomůcky.    

Naše služby mohou využít nejen jednotlivci a rodiny ale i skupiny a organizace.

Více informací o naší službě - poslání, cílech a principech práce se můžete dozvědět na stránkách Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ZDE.