LIDÉ V DOMĚ

Komu pomáháme

 1. Lidé se zdravotním postižením od věku tří let, kteří nemají možnost komunikovat běžným způsobem nebo potřebují pomoc při rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností a dovedností pro překonávání bariér skrze technologie (zdravotní postižení je takového charakteru, že neumožňuje nebo komplikuje běžné užívání PC). 
 2. Senioři, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením nebo potřebují podporu osobních a sociálních schopností a dovedností v oblasti překonávání bariér skrze technologie.

SASL nezjišťuje u žádného klienta informace o národnosti, náboženském přesvědčení, sexuální orientaci apod. Služba je otevřena všem. 

 

Našim klientům nabízíme tyto služby

Digi klub pro seniory

 • skupinové anebo individuální školení v ovládání tabletu
 • sdílení, tipy a hodnocení užitečných aplikací
 • bezpečná komunikace online

Alternativní ovládání počítače

 • představení možností komunikace pomocí počítače ovládaného pohybem očí nebo pohybem úst
 • využití speciálních pomůcek a programů pro komunikaci

Reminiscence

 • Individuální i skupinové vzpomínání se seniory

Tablety pro děti – od her ke komunikaci

 • nácvik komunikace prostřednictví tabletu
 • tablet plný aplikací k zapůjčení a vyzkoušení zdarma

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při žádosti na příspěvek na nákup zvláštní pomůcky
 • pomoc při hledání vhodných institucí a odborníků
 • pomoc při hledání vhodné pomůcky ke komunikaci či bezbariérovému ovládání počítače, podpora při nácviku používání pomůcky
 • možnost zapůjčení pomůcky na dva měsíce zdarma
 • Nabídkou svých služeb se snažíme zajišťovat lidem se zdravotním postižením rovné příležitosti k uplatnění ve společnosti a snižovat tak negativní důsledky, které z postižení vyplývají.

Jak může pomoc vypadat

Jak pracujeme?

 • U lidí, kteří mají problémy ovládat počítač běžným způsobem, pomůžeme najít alternativní cestu (speciální myši, klávesnice, ovládání PC očima, ústy). Pomůcku můžeme zapůjčit k vyzkoušení zdarma, příp. můžeme pomoci i se získáním pomůcky.
 • U lidí, kteří mají problémy s komunikací (schopnost vyjádření potřeb, porozumění řeči, částečná konverzace) můžeme najít vhodné pomůcky, které pomůžou k překonání bariér v komunikaci se svým okolím. Pomůcky můžeme následně individuálně přizpůsobit a zapůjčit.
 • Pro lidi s postižením můžeme připravit individuální nebo skupinové sezení, jedno nebo více setkání, kde stanovíme a naplánujeme vhodné kroky, které povedou k řešení jejich problémů:
  • Definujeme vhodné řešení.
  • Nalezneme vhodnou pomůcku pro jejich omezení.
  • Seznámíme s fungováním pomůcky, individuálně upravíme.
  • Naučíme ovládat pomůcku a další příslušenství.
  • Umožníme praktický nácvik komunikace.

Jak může vypadat spolupráce s organizacemi?

Ve vaší organizaci nebo na vašem rekondičním pobytu můžeme představit zaměstnanců i klientům, co nabízíme a s jakými pomůckami pracujeme. Sami pak zvolíte co je pro vás vhodné.

Digiklub - kurz ovládání tabletu pro seniory