MÍT RÁD

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby Lifetool je pomocí elektronických, digitálních a technických komunikačních pomůcek umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením co nejvyšší možnou míru sociální integrace a nezávislosti.

Naše cíle

Snažíme se o to aby uživatel našich služeb:

  1. Měl možnost si vybrat z co největšího množství prostředků alternativní komunikace.
  2. Má k dispozici elektronickou, digitální nebo technickou komunikační pomůcku, kterou umí aktivně používat.
  3. Byl aktivně začleněn do podpůrné skupiny, která mu umožní aktivní trávení volného času a naučí se zde ovládat technologie k překonání bariér.
  4. Začal používat běžné služby v místě bydliště. Má zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování a řešení (a to zejména se zaměřením na oblast elektronických, digitálních a technických komunikačních pomůcek).

     

Při práci se řídíme těmito principy

Odbornost

Odborní pracovníci zprostředkovávají klientům nejnovější poznatky o možnostech alternativní komunikace a asistivních technologiích, týkajících se především bezbariérového přístupu k počítači a speciálního softwaru.

Partnerský přístup

Klienta bereme jako plnohodnotného partnera, zohledňujeme jeho přání a požadavky na průběh služby.

Diskrétnost

Služby mohou být poskytovány anonymně. V případě, že nám klient poskytne nějaké údaje o své osobě, jsme vázáni mlčenlivostí.

Bezplatnost

Sociálně aktivizační služba Lifetool je zcela zdarma.

Digiklub - kurz ovládání tabletu pro seniory