MÍT RÁD

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby Lifetool je pomocí elektronických, digitálních a technických komunikačních pomůcek umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením co nejvyšší možnou míru sociální integrace a nezávislosti.

Naše cíle

Snažíme se o to aby uživatel našich služeb:

 1. Měl k dispozici pomůcku pro alternativní/augmentativní komunikaci pro překonání bariér, kterou umí aktivně používat.
 2. Měl k dispozici elektronickou, digitální nebo technickou pomůcku pro překonání bariér, kterou umí aktivně používat.
 3. Aby mohl rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti a přispět tím k jeho fyzické a psychické pohodě.
 4. Byl informovaný a věděl, jaké jsou možnosti řešení jeho situace.

Při práci se řídíme hodnotami Diakonie ČCE

"Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným"

Milosrdenství 

 • sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka 
 • jednat s klientem s respektem 
 • poskytovat emoční podporu 

Fortelnost 

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb 
 • udržovat profesionální hranice 
 • zvládat zátěžové situace 
 • zvládat komunikaci 
 • dodržovat mlčenlivost 

Společenství 

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb 
 • udržovat profesionální hranice 
 • zvládat zátěžové situace 
 • zvládat komunikaci 
 • dodržovat mlčenlivost 

Naděje 

 • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti 
 • trpělivost a schopnost zdravého odstupu 
 • ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace 
 • osobní angažovanost 

 

Digiklub - kurz ovládání tabletu pro seniory