Reminiscenční představení Dvě sestry za oponou 

18. října 2019 jsme v evangelickém sboru ve Střešovicích odehráli představení Dvě sestry za oponou. Šlo o tzv. reminiscenční divadlo, vytvořené na základě společného vzpomínání dvou starších sester (obě přes osmdesát let) a osmi mladých lidí ve věku šestnácti až dvaceti let.  

Představení je druhou částí projektu Rozvoj reminiscence v Diakonii a církvi, podpořeného Českobratrskou církví evangelickou. Cílem je posílení mezigenerační soudržnosti, předávání zkušeností a vzpomínek starší generace té mladší.  

Reminiscence, práce se vzpomínkami, používá nejrůznější tvůrčí metody. Nácvik divadelního představení umožňuje oběma generacím se při práci dobře poznat, divadelní scény zpřítomní minulé děje, mladí herci prožijí minulost, která není obsažena v učebnicích. Učí se komunikaci se staršími lidmi, veřejnému vystupování, mohou využít svých nadání při zpěvu, tanci i dalších divadelních technikách.  

Nácviku představení předcházelo společné vzpomínání, které bylo pro vznik představení klíčové. Sestry vzpomínaly na dětství a mládí, rodiče, školu, důležité vzpomínky se vztahovaly k době válečné. Na základě těchto vzpomínek vznikl scénář, podle kterého se představení nacvičilo. Vedle mladých herců se aktivně představení zúčastnily i obě sestry, autorky vzpomínek.  

 unnamed

Video z představení můžete shlédnout zde:

 

Fotky na: http://evangelik.cz/galerie/mezigeneracni-divadlo-dve-sestry-za-oponou/ 

Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková, reminiscenční asistentky