Společně do virtuální reality

 

  • Kurz je veden formou 4 setkáních po 75 minutách pro 4 seniorky a seniory.

K dispozici máme dvoje brýle a jednotlivá setkání jsou převážně uzpůsobená pro práci ve dvojicích. Jeden člověk má brýle pro virtuální realitu, druhý v IPadu sleduje, co je vidět v brýlích, poté se vystřídají. Mohou sdílet, co vidí, komentovat, probírat postupy, radit si v ovládání apod.

  • Dvojici vždy doprovází naše sociální pracovnice.

Od nejjednoduššího po složitější

 

Účastníci a účastnice se postupně učí ovládat brýle na virtuální realitu od jednoduchých aplikací - First Steps, Nature Trecks, Ocean Rift. Až po složitější interaktivní aplikace - Wander, Mission: ISS,  Beat Saber. Setkání jsou uzpůsobena tak, aby byla co nejzajímavější a podporovala interakce mezi lidmi.

V aplikaci Wander si člověk sám předem určí výběr místa, kde se uskuteční prostřednictvím této aplikace virtuální prohlídka. Např. místo narození či místo, kam člověk rád jezdil na dovolenou.

Zábava i poznávání druhých lidí

 

Cílem kurzu je smysluplné trávení volného času, aktivizace, relaxace, možnost být ve společnosti druhých lidí a sdílet s nimi společná témata a vzpomínky. Navazování nových vztahů, získání nových pozitivních zkušeností s moderními technologiemi, zvýšení zájmu o okolní dění a překonávání generačních bariér.

Není určen pro seniory*ky s těžkými očními vadami, onemocněním epilepsie či schizofrenie.