246x0w

Seznam odkazů na aplikace pro iPad a Android

Aplikace pro děti se speciálními potřebami - odkazy na stránky:

Konkrétní vybrané aplikace pro děti v češtině pro iPad:

Aplikace nejen pro logopedii:

Aplikace speciálně pro ergoterapii:

Zdroje uvedené v tomto přehledu jsou převzaté z bakalářské práce A. Adamusové, studentky 1. Lékařské fakulty obor Ergoterapie. V práci se můžete mimo jiné dočíst o jejím praktickém hodnocení aplikací, jak postupovala při práci s klientem a další zajímavé informace.