Tablety pro děti – od her ke komunikaci

Tablety (Android, iPad) jsou dnes fenoménem ve vzdělávání dětí. Mohou se také dobře využít při nácviku alternativní komunikace. Prostřednictvím speciálních aplikací lze sestavit vlastní komunikační knihu, která mluví. Tablety také dokáží děti "rozmluvit" - od jednoduchých her tak lze dojít až k vlastnímu systému komunikace.

Aktivizační služba Lifetool nabízí zdarma:

  • Představení aplikací pro děti se speciálními potřebami.
  • Alternativní komunikaci prostřednictvím tabletu - nácvik komunikace.
  • iPad plný aplikací k zapůjčení zdarma.

Představení aplikací pro děti se speciálními potřebami

Spoustu aplikací a tipů na webové stránky, které nabízejí užitečné aplikace, naleznete i na našich stránkách v sekci Odkazy na užitečné aplikace.

Alternativní komunikace prostřednictvím tabletu - nácvik komunikace

  • pro osoby se zdravotním postižením (děti, dospělé a seniory)
  • Vyzkoušení a nácvik speciálního software pro počítače a tablety (aplikace, Grid, GoTalk atd.)
  1. Zaměřujeme se především na alternativní a augmentativní komunikaci. Díky našim nástrojům, můžeme s klienty trénovat různé komunikační schopnosti a techniky.
  1. Práce na orientaci v prostoru, čase a konkrétním prostředí (pravá a levá strana; blízko-daleko; třídění a přiřazování; poznávání barev; tvarů; čísel; piktogramy; symboly).
  1. Podporujeme a rozvíjíme komunikaci (rozšiřování slovní zásoby, různé způsoby vyjadřování, práce s informacemi).
  1. Nacvičujeme, jak se chovat v různých situacích (uživatelé se zbavují ostychu, obav, nesmělosti a upevňuje se víra v sebe).
  1. Podpora a pomoc poskytovaná s cílem zlepšení sociálních vztahů, sociálních vazeb a rozeznávání různých typů emocí.

iPad plný aplikací k zapůjčení zdarma

Ze zkušeností s našimi uživateli a jejich rodinami víme, jak důležité je předem zjistit co mi může iPad a jeho aplikace nabídnout, a protože ne všechny jsou zrovna levné, hodí se když si můžete ty placené předem otestovat a zjistit, zda jsou pro vás vhodné. Z těchto důvodů nabízíme k vyzkoušení iPad, který obsahuje velké množství aplikací k zapůjčení zdarma na 14 dní.

2015-10-28 09.57.25 1