Řešení pro alternativní ovládání počítače

Počítač je dnes neodmyslitelnou součástí našeho života. Práce, škola i volný čas, komunikace s ostatními nebo hraní her.

Počítač lze pro lidi s postižením upravit, tak aby mohli využít všech jeho výhod. Lze zvolit různé způsoby ovládání - pusou, očima, hlasem, pohybem těla nebo všemožnými tlačítky. V naší sociálně aktivizační službě dokážeme naše pomůcky přizpůsobit, tak aby kompenzovaly různá omezení a bariéry v ovládání počítače.

  • Ovládání pusou - Integramouse
  • Ovládání očima
  • Speciální myši a joysticky
  • Vše můžeme kombinovat s tlačítky různých barev velikostí a citlivostí.

Jak vypadá spolupráce?

Pro lidi s postižením můžeme připravit individuální nebo skupinové sezení, jedno nebo více setkání, kde stanovíme a naplánujeme vhodné kroky, které povedou k řešení jejich problémů:

  • Setkáme se, provedeme diagnostiku. Nebo nám omezení popíšete v mailu nebo telefonicky.
  • Definujeme vhodné řešení.
  • Nalezneme vhodnou pomůcku pro jejich omezení.
  • Seznámíme s fungováním pomůcky, individuálně upravíme.
  • Naučíme ovládat pomůcku a další příslušenství.
  • Umožníme praktický nácvik.